Jak na osobní bankrot neboli oddlužení?

Insolvenční zákon - zákon o úpadku a způsobech jeho řešení

Insolvenční zákon řeší úpadek a především hrozící úpadek dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem (věřitelům dlužníka) a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, oddlužení dlužníka.

Insolvenční zákon je rozdělen do třech hlavních částí a to:

Je nutno podotknout, že insolvenční zákon ošetřuje bankrot (úpadek) nejen fyzických osob, ale i podnikatelů a právnických osob, proto je v zákonu mnoho informací, které k vlastnímu bankrotu fyzické osoby a podání zádosti o povolení oddlužení nebudete potřebovat. Z tohoto důvodu je vhodné obrátit se na odborníka, který vám zpracuje žádost dle platné legislativy.

Doporučené stránky