Jak na osobní bankrot neboli oddlužení?

Rejstřík insolvenčních pojmů

Insolvenční soud

Jedná se o soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, tedy soud k němuž se podává návrh na vyhlášení osobního bankrotu a který o tomto návrhu rozhoduje, a tímto soudem je krajský soud.

Doporučené stránky