Jak na osobní bankrot neboli oddlužení?

Rejstřík insolvenčních pojmů

Zajištěný věřitel

Zajištěný věřitel je věřitel, který má zvláštní postavení v rámci řízení o osobním bankrotu dlužníka, vyplývající z toho, že je pohledávka tohoto věřitele zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Doporučené stránky